Nilsen RådgivningstjenesteA/S

Nilsen Rådgivningstjeneste A/S Sjøkaptein Odd A. Nilsen
Maritim rådgiver, Maritim Consultant

Offshore Kurs | Fritidsbåter | Rederinæring-Forsikring | Råd ved kjøp av båt | Kontakt oss

 Home
 Offshore Kurs
 -plattformsjefer
 -plattformer
 -borerigger
 -båtferie i Middelhavet
 -vestlandsfjorder
 -vhf kurs
 -båtfører prøven
 -kurs for fritidsskippere
 ICC International Certificate of Competency
 Kontakt oss
web site creation software
   website creation software
 

Velkommen til Nilsen Rådgivningstjeneste A/S

Vi er en liten organisasjon med enkel administrasjon som arbeider innenfor maritim- og offshore- opplæring og rådgivning.

Vi samarbeider med flere som har kompetanse og erfaring innenfor samme områder. For våre kunder betyr dette at vi kan skreddersy oppdrag til den enkeltes behov og knytte til oss fagekspertise som er relevant for oppdraget.

Alle våre oppdrag er kvalitetsikret.

For flyttende produksjons plattformer har vi utarbeidet kursplaner og gjennomført trim- og stabilitets- opplæring av plattformsjefer og kontrollromsoperatører. Det samme har vært gjort for flytende oppskytningsrampe for raketter. I samarbeid med Resq A/S, Haugesund , har vi gjennomført deler av stabilitetssjef kurser.

Rederier og forsikring har benyttet våre tjenester til utarbeiding av kursplan og gjennomført opplæring i cargohandling, stuing og stabilitets beregninger for befraktning- og havari avdeling.

For lystbåtflåten har vi gjennomført fritidsskipper-, båfører- og VHF kurs. Vi planlegger og tilrettelegger turopplegg, skaffer kjentmann (los) for seilas i Vestlandsfjordene med leiebåter. Vi er behjelpelig med leie av båter i inn og utland, og vi skaffer kaptein eller erfaren medhjelper.

I karibien og Namibia (West Afrika) har vi gjennomført opplæring i hehold til STCW - 95 konvensjonen.


Har du et behov, kontakt oss, og vi vil utarbeide forslag om hvordan det kan tilfredstilles.

Email: oanil@broadpark.no

Mobil: 90 53 59 89 
                                                          


 
Neste side

   © Copyright Odd Nilsen 2005-2016

odd.a.nilsen@online.no